VÅREN 2020

 

6.3  Kören medverkar i anslutning till Seminarium om Folktro på Brage

 

28.3 Kören medverkar i Kaffekonsert på Brage till förmån för Bethels barnhem i Tallinn

         INHIBERAD

 

13.5  Vårkonsert på Brage
           INHIBERAD